POMÁHÁME

Společnost NIKON CEE GmbH vydala v rámci pořádání fotosoutěže s charitativním posláním již šest úspěšných kalendářů. Díky dražbě soutěžních fotografií a dobrovolné sbírky v každém ročníku se tak přičinila o pomoc těm, kteří to potřebují nejvíce a bojují se zákeřnou nemocí.

NIKON KALENDÁŘ 2017

Sedmé vydání NIKON KALENDÁŘE přispělo díky dražbě fotografií a daru společnosti NIKON částkou 210 000 Kč k podpoře Nadace Archa Chantal, která vytvořila z čekáren dětských ambulancí lesní mýtinu. Finanční dar obdržela Klatovská nemocnice, která se trvale snažÍ zpříjemňovat své prostory, aby se v nich malí pacienti cítili co nejlépe a pokud možno pozapomněli na zdravotní problémy.

Zatraktivnění čekárny dětských ambulancí v monobloku Klatovské nemocnice proběhlo ve třech etapách. „V první byla odstraněna příčka, která oddělovala dva menší prostory. Čekárna je tak vzdušnější a děti mohou pod dozorem rodičů využívat více místa,“ popisuje manažerka kvality nemocnice Vladimíra Nováčková. Následně se vyměňovala podlahová krytina, stropní podhledy a dělala se barevná tematická výmalba. A v poslední etapě se instalovalo obložení a dřevěná výzdoba a herní prvky. Práce se konaly zpravidla přes víkendy, aby nebyl narušen provoz ordinací.

NIKON KALENDÁŘ 2016

Výtěžek z dražby soutěžních fotografií spolu s finančním darem věnovaným od pořadatele v celkové výši 319 000,- Kč byly darovány Domovu pro zrakově postižené Palata na realizaci projektu „Obnova orientačního systému pro slabozraké a nevidomé“ v prostorách zařízení. Instalovány byly např. orientační patrové tabule, tabulky s označením pokojů klientů, označení praktických pokojů, technických místností a toalet, kontrastní pásy na výtahy a jídelnu, informace ve výtahu, orientační hmatové plány/mapy, štítky na madla zábradlí včetně hmatových výstupků (hřebíčků). Tento orientační systém je nezbytný jak pro klienty Domova Palata, tak i pro slabozraké či nevidomé návštěvníky.

NIKON KALENDÁŘ 2015

Výtěžek z dražby soutěžních fotografií spolu s finančním darem věnovaným od pořadatele v celkové výši 336 500,- Kč byly darovány Nadačnímu fondu Kapka naděje na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb psychologa na oddělení dětské hematologie a onkologie a transplantační jednotky kostní dřeně v pražském Motole. Léčba dětských pacientů s poruchami krvetvorby je dlouhodobou záležitostí. Několika měsíční pobyty v nemocnici vyřazují děti z kolektivu, zájmové činnosti a omezují jejich kontakt s kamarády. Vzhledem k těmto skutečnostem se Nadační fond Kapka naděje snaží působit i v oblasti psychosociální péče. Pohoda a harmonie jsou základním předpokladem fyzického zdraví. V nemocnici by se nemělo léčit pouze tělo, ale i duše. Zlepšení psychického stavu dětí má bezpochyby vliv na jejich úspěšné uzdravení, proto budou peníze použity na mzdu dětského psychologa.

Zleva: Eva Čížková, marketingová ředitelka Nikon , Pavel Marek, generální ředitel Nikon a Vendula Svobodová, ředitelka NF Kapka naděje

NIKON KALENDÁŘ 2014

Výtěžek z dražby fotografií pro Nadační fond Jakuba Halíka na rozšíření programu mechanických srdečních podpor navázaného na transplantační program SRDCE v IKEM se na slavnostním večeru pátého ročníku fotosoutěže vyšplhal až do výše 301 545 Kč. Společnost Nikon navíc přispěla této nadaci částkou 10 000 Kč. Nadace se zabývá hlavně péčí o pacienty s těžkým srdečním selháním. Vydražená částka včetně příspěvku společnosti Nikon bude využita ke zlepšení péče o tyto pacienty, především k nákupu technického vybavení, které je k léčbě nezbytné.

Zleva: Simona Babčáková, Prof. MUDr. Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra IKEM, Pavel Marek, generální ředitel Nikon a Eva Čížková, marketingová ředitelka Nikon (Foto: Libor Jiřinec)

NIKON KALENDÁŘ 2013

Výtěžek z čtvrtého ročníku projektu NIKON KALENDÁŘ ve výši 327 766 Kč přispěl nadačnímu fondu Veselý senior. Dne 1. 11. 2012 v Autoklubu ČR převzala šek na vydraženou částku paní Lenka Kopecká, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu Veselý senior.

Zleva: Lenka Kopecká (spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu Veselý senior ), Eva Čížková (marketingová ředitelka NIKON) a Tereza Kostková (moderátorka)

Získané finanční prostředky využije nadační fond Veselý senior v průběhu roku 2013 na projekt Burzy vzájemné pomoci, který podporuje volnočasové aktivity a netradiční mezigenerační setkávání. Více informací naleznete na www.veselysenior.cz/o-nás/kde-jsme-pomohli.

NIKON KALENDÁŘ 2012

Třetí vydání kalendáře společnosti NIKON přispělo díky dražbě fotografií k podpoře dětí s kochleární implantací. Finanční dar obdržela Klinika ušní, nosní a krční UK 2. LF a FN Motol, za kterou šek ve výši 169 500 Kč slavnostně převzal dne 1.11.2011 v Hudebním divadle Karlín přednosta kliniky doc. MUDr. Zdeněk Kabelka.

Zleva: Eva Čížková (marketingová ředitelka NIKON), Ondřej Brzobohatý (moderátor), doc. MUDr. Zdeněk Kabelka (přednosta Kliniky ušní, nosní a krční UK 2. LF a FN Motol), dívenka s kochleárním implantátem)

Za finanční prostředky získané dražbou fotografií zakoupila Klinika ušní, nosní a krční UK 2. LF a FN Motol vysokofrekvenční tympanometr, což je přístroj, který je potřebný především po nejmenší děti ke sledování stavu středouší. V programu kochleárních implantací slouží k ověření možnosti zavést implantát ve vhodné době, kdy ve středouší nejsou zánětlivé změny. Jeho využití je ale daleko širší a bude tak používaný pro všechny děti s poruchami sluchu, které potřebují klinické ošetření.

NIKON KALENDÁŘ 2011

Výtěžek z dražby soutěžních fotografií, dobrovolná sbírka a finanční částka věnovaná pořadatelem ve druhém ročníku byly darovány Nadačnímu fondu onkologie pro 21. století onkologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze na podporu léčby žen s rakovinou prsu. Šek na částku 271 500 Kč slavnostně převzala dne 11.11. 2010 na Občanské plovárně z rukou pořadatele prof. Jitka Abrahámová, přednostka onkologického oddělení FTNsP a předsedkyně Správní rady Nadačního fondu onkologie pro 21. století, která rovněž kalendář pokřtila.

NIKON KALENDÁŘ 2011 pokřtila prof. Jitka Abrahámová, přednostka onkologického oddělení FTNsP a předsedkyně Správní rady Nadačního fondu onkologie pro 21. století.

Nadační fond onkologie pro 21. století za finanční dar nakoupil celkem 9 infuzních pump, které slouží v denním stacionáři onkologického oddělení k aplikaci a dávkování chemoterapie pro pacienty onkologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.

NIKON KALENDÁŘ 2010

Výtěžek z prvního ročníku projektu NIKON KALENDÁŘ ve výši 120 550 Kč byl věnován Klinice dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN v Motole. Šek s radostí převzal na Občanské plovárně dne 11.11. 2009 primář MUDr. Vladimír Komrska, CSc., zástupce přednosty kliniky.

Marketingová ředitelka NIKON CEE GmbH Eva Čížková a MUDr. Vladimír Komrska, CSc., zástupce přednosty Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN v Motole

Z darované finanční částky bylo na Kliniku dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN v Motole pořízeno 5 tepelných nebulizátorů a vybavení do dětské herny na oddělení. Nebulizátor je přístroj měnící tekuté léky v mlhu, kterou lze pak inhalovat. Na klinice jsou nebulizátory používány zejména při inhalačním podávání antimykotik (protiplísňová antibiotika), kterými se léčí nebezpečná plicní plísňová onemocnění dětí oslabených protinádorovou léčbou. Jedná se o velmi důležitou součást komplexní onkologické léčby dětských pacientů.